کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   الحکمة الخالدة
الحکمة الخالدة
زبان: عربی
نویسنده: احمد ابن مسکویه
سرعنوان موضوعی: اخلاق ایرانی، اندرزهای فارسی
رده کنگره: ‎P‎‎‎I‎‎‎R‎‎‎ ‎4‎0‎0‎0‎ ‎/‎الف‎2‎ ‎ح‎8‎
الحکمة الخالدة ،جاویدان خرد
الحکمة الخالدة ،جاویدان خرد
دانشگاه تهران، موسسه چاپ و انتشارات، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۸ش.
شرح پدیدآور: ابوعلی احمدبن محمدمسکویه
محقق: عبدالرحمن بدوی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
فروست: ‌انتشار‌ات‌ د‌انشگاه‌ تهر‌ان‌؛۱۶۹۵
توضیح: این کتاب به نام آداب العرب و الفرس نیز مشهور است.
کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
آثار مرتبط
جاویدان خرد ۱. جاویدان خرد (ترجمه با عنوان)