کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   نقش زبان در سرنوشت انسانها
نقش زبان در سرنوشت انسانها
عنوان فرعی: شامل‌ یکصد و نود گناه‌ و ‌آفت‌ ‌اخلاقی‌، شر‌عی‌ و ‌عقیدتی‌ زبان‌
عنوان برابر: =زبان بر سر دوراهی
زبان: فارسی
نویسنده: آیة الله شیخ مهدی فقیه ایمانی
سرعنوان موضوعی: اخلاق اسلامی، اسلام و زبان، آداب معاشرت اسلامی
رده کنگره: ‎B‎‎‎P‎‎‎ ‎2‎4‎7‎/‎8‎ ‎/‎ف‎7‎ ‎ن‎7
المطبوع من الكتاب:
نقش زبان در سرنوشت انسانها
نقش زبان در سرنوشت انسانها
مهدی فقیه ایمانی، قم، ۱۳۶۹ش.
شرح پدیدآور: مهد‌ی‌ فقیه‌‌ایمانی‌
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
توضیح: کتابنامه‌: ص‌. ۶۴۱ - ۶۴۵؛ ‌همچنین‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
نقش زبان در سرنوشت انسانها
نقش زبان در سرنوشت انسانها
چاپ دوم، قم، ۱۳۷۲ش.
شرح پدیدآور: مهدی فقیه ایمانی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
توضیح: کتابنامه‌: ص‌. ۶۴۵ - ۶۴۱؛ همچنین‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌
همچنین نگاه کنید
آیة الله شیخ مهدی فقیه ایمانی آیة الله شیخ مهدی فقیه ایمانی (نویسنده)
مهدی فقیه ایمانی مهدی فقیه ایمانی (ناشر)