کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   جاویدان خرد
جاویدان خرد
عنوان موازی: Javidan Kherad
زبان: فارسی
مترجم: شرف الدین عثمان بن محمد قزوینی
سرعنوان موضوعی: اخلاق ایرانی، اندرزهای فارسی
رده کنگره: ‎P‎‎‎I‎‎‎R‎‎‎ ‎4‎0‎0‎0‎ ‎/‎الف‎2‎ ‎ح‎8‎0‎4‎1‎
جاویدان خرد
جاویدان خرد
انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۵۹ش.
شرح پدیدآور: [ترجمه‌] مشکویه‌ ر‌از‌ی‌؛ ‌از شرف‌‌الدین‌ ‌عثمان‌بن‌ محمد قزوینی‌
مصحح: استاد محمدتقی دانش پژوه
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
فروست: ‌انتشار‌ات‌ د‌انشگاه‌ تهر‌ان‌؛ ۱۷۶۷
توضیح: کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
آثار مرتبط
الحکمة الخالدة ۱. الحکمة الخالدة (ترجمه برای)
نویسنده: احمد ابن مسکویه
• الحکمة الخالدة ،جاویدان خرد، دانشگاه تهران، موسسه چاپ و انتشارات، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۸ش.، محقق: عبدالرحمن بدوی