کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   اخلاق اسلامی   /   السعاده و الاسعاد فی السیره الانسانیه
السعاده و الاسعاد فی السیره الانسانیه
زبان: عربی
نویسنده: عامری، محمدبن یوسف، -‎۳۸۱ق.
سرعنوان موضوعی: اخلاق اسلامی
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎2‎4‎7‎/‎3‎5‎ ‎/‎ع‎2‎8‎ ‎س‎7
السعاده و الاسعاد فی السیرة الإنسانیة
السعاده و الاسعاد فی السیرة الإنسانیة
انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۳۶ش.
شرح پدیدآور: تالیف‌ ابی‌ الحسن‌ ابن‌ ابی‌ ذر و هو محمدبن‌ یوسف‌ العامری‌ النیسابوری‌؛ بانضمام‌ مقدمه‌ و فهارس‌ مجتبی‌ مینوی‌
سرشناسه: عامری‌، محمدبن‌ یوسف‌، - ۳۸۱ق.
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
فروست: انتشارات‌ دانشگاه‌ تهران‌؛ ۴۳۵: هدیه‌ دکتر یحیی‌ مهدوی‌ بدانشگاه‌؛ ۵