کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   الاختلاف و اثره فی التربیه
الاختلاف و اثره فی التربیه
زبان: عربی
نویسنده: مهدی عطار
سرعنوان موضوعی: اخلاق اسلامی، مناق‍ش‍‍ات‌ ‌اج‍ت‍م‍‍ا‌ع‍‍ی‌ > ج‍ن‍ب‍ه‌‌ه‍‍ا‌ی‌ م‍ذ‌ه‍ب‍‍ی‌ > ‌اس‍لام‌
رده کنگره: ‎B‎‎‎P‎‎‎ ‎2‎4‎7‎/‎8‎ ‎/‎ع‎6‎ ‎الف‎3
الاختلاف و اثره فی التربیه
الاختلاف و اثره فی التربیه
مکتبة الزهراء، چاپ اول، قم، ۲ش.
شرح پدیدآور: مهد‌ی‌ ‌العطار
قطع: رقعى
نوع جلد: مقوایی
توضیح: کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
همچنین نگاه کنید
مهدی عطار مهدی عطار (نویسنده)
مکتبة الزهراء مکتبة الزهراء (ناشر)