کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   صحابه و تابعین   /   شهداء الاسلام من سنة 11 الی 40 الهجریة
شهداء الاسلام من سنة 11 الی 40 الهجریة
زبان: عربی
نویسنده: حبیب طاهر شمری
سرعنوان موضوعی: تابعین > سرگذشتنامه، اسلام > سرگذشتنامه، صحابه > سرگذشتنامه، اسلام > تاریخ > از آغاز تا 41ق.، شهیدان مسلمان > از آغاز تا 41ق.
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎2‎8‎/‎6‎ ‎/‎آ‎9‎ ‎ش‎9‎0‎9‎5‎
شهداء الاسلام من سنة 11 الی 40 الهجریة
شهداء الاسلام من سنة 11 الی 40 الهجریة
مجمع البحوث الإسلامیة، مشهد، ۱۳۸۲ش.
شرح پدیدآور: حبیب طاهر الشمری
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
شابک: ۹۶۴-۴۴۴-۵۵۶-۲
توضیح: کتابنامه.
این کتاب دنباله کتاب"شهداء الاسلام فی عصر الرسالة"تالیف محمد ابراهیم آیتی است.
همچنین نگاه کنید
حبیب طاهر شمری حبیب طاهر شمری (نویسنده)
مجمع البحوث الإسلامیة مجمع البحوث الإسلامیة (ناشر)