کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   کلیات اسلام   /   بدائع الکلام فی تفسیر آیات الاحکام
بدائع الکلام فی تفسیر آیات الاحکام
زبان: عربی
نویسنده: محمد باقر ملکی میانجی
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎۹‎۹‎/‎۶‎ ‎/‎م‎‎‎۷‎ ‎ب‎‎‎۴
بدائع الکلام فی تفسیر آیات الاحکام
بدائع الکلام فی تفسیر آیات الاحکام
چاپخانه علمیه، قم، ۱۳۶۰ش.
شرح پدیدآور: تالیف محمد باقر الملکی المیانجی
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
همچنین نگاه کنید
محمد باقر ملکی میانجی محمد باقر ملکی میانجی (نویسنده)
مطبعة العلمیه چاپخانه علمیه (ناشر)