کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فلسفه اسلامی   /   الحاشیة علی الشفاء (الالهیات)
الحاشیة علی الشفاء (الالهیات)
زبان: عربی
نویسنده: آقا حسین خوانساری
سرعنوان موضوعی: ابن سینا، ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ‌ع‍ب‍د‌ال‍ل‍ه‌، ۳۷۰ - ۴۲۸ق‌ > شفا > نقد و تفسیر، فلسفه اسلامی > م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍‍ی‌ ت‍‍ا ق‍رن‌ ۱۴، مابعدالطبیعه > متون قدیمی تا قرن14.
رده کنگره: ‎B‎B‎R‎ ‎5‎2‎0‎ ‎/‎آ‎7‎ ‎ح‎2
الحاشیة علی الشفاء (الالهیات)
الحاشیة علی الشفاء (الالهیات)
کنگره بزرگداشت آقا حسین خوانساری، چاپ اول، قم، ۱۳۷۸ش.
شرح پدیدآور: تالیف الآقاحسین الخوانساری؛تحقیق حامد ناجی الاصفهانی
محقق: حامد ناجی اصفهانی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
توضیح: کتابنامه‌: ص‌. [۷۸۲] - ۷۸۳؛ همچنین‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌