کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فهرست نسخه‌های خطی   /   فهرست کتابخانه اهدائی آقای سید محمد مشکوة به کتابخانه دانشگاه تهران
فهرست کتابخانه اهدائی آقای سید محمد مشکوة به کتابخانه دانشگاه تهران
عنوان برابر: فهرست نسخه های خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران
زبان: فارسی
گردآورنده: علینقی منزوی تهرانی
گردآورنده جلد 3: استاد محمدتقی دانش پژوه
سرعنوان موضوعی: نسخه های خطی > ایران > تهران > فهرستها، نسخه های خطی فارسی > فهرستها، نسخه های خطی عربی > فهرستها
رده کنگره: ‎Z‎ ‎6‎6‎2‎1‎ ‎/‎م‎4‎2‎ ‎ف‎9
فهرست کتابخانه اهدائی آقای سید محمد مشکوة به کتابخانه دانشگاه تهران
فهرست کتابخانه اهدائی آقای سید محمد مشکوة به کتابخانه دانشگاه تهران
دانشگاه تهران، موسسه چاپ و انتشارات، چاپ اول، تهران، ۱۳۳۰ش.، 3 جلد
شرح پدیدآور: گردآورنده علینقی منزوی تهرانی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
فروست: انتشارات‌ دانشگاه‌ تهران‌؛ ۱۲۳، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۸۱، ۲۹۹، ۳۰۳، ۵۳۳
توضیح: کتابنامه.
از جلد۸ - تحت عنوانهای "فهرست کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران" و "فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران " منتشر شده است