کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فهرست نسخه‌های خطی   /   فهرست نسخه های خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران
فهرست نسخه های خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران
زبان: عربی
نویسنده: استاد محمدتقی دانش پژوه
گردآورنده جلد 20: سید محمدحسین حکیم
سرعنوان موضوعی: دانشگاه تهران. کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد > فهرست ها
رده کنگره: ‎Z‎ ‎6‎6‎2‎1‎ ‎/‎م‎4‎2‎ ‎ف‎9
فهرست نسخه های خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران
فهرست نسخه های خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران
دانشگاه تهران، موسسه چاپ و انتشارات، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۷ش.، 20 جلد
شرح پدیدآور: نگارش محمد تقی دانش پژوه
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
فروست: انتشارات‌ دانشگاه‌ تهران‌؛ ۱۶۹۸،۱۶۹۸/۲،
توضیح: فهرستنویسی‌ براساس‌ جلد شانزده‌؛ ۱۳۵۷
این کتاب ابتدا با عنوان فهرست کتابخانه اهدایی آقای سیدمحمد مشکوة به کتابخانه دانشگاه تهران منتشر و از جلد۸ - تحت عنوانهای "فهرست کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران" و "فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران " منتشر شده است.