کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   نشریات ادواری   /   فهرس مجلة المجمع العلمی العربی
فهرس مجلة المجمع العلمی العربی
عنوان موازی: Index De La Revue De LAcademie Arabe de Damas
زبان: عربی
گردآورنده: عمر رضا کحاله
سرعنوان موضوعی: مجمع العلمی العربی(مجله) > فهرستها
رده کنگره: ‎A‎P‎ ‎9‎5‎ ‎/‎ع‎4‎ ‎ک‎3
فهرس مجلة المجمع العلمی العربی
فهرس مجلة المجمع العلمی العربی
المجمع العلمی العربی، چاپ اول، دمشق، 1956م.، 7 جلد
شرح پدیدآور: وضع عمر رضا کحالة
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
همچنین نگاه کنید
عمر رضا کحاله عمر رضا کحاله (گردآورنده)
المجمع العلمی العربی المجمع العلمی العربی (ناشر)