کتب چاپی
نسخه پژوهی
عنوان موازی: a collection of Essays and Articles on manuscripts studies and related subjects
زبان: فارسی
به کوشش: ابوالفضل حافظیان بابلی
سرعنوان موضوعی: فهرست نویسی نسخه های خطی، تصحیح انتقادی
رده کنگره: ‎Z‎ ‎1‎0‎5‎ ‎/‎ح‎2‎ ‎ن‎5
المطبوع من الكتاب:
نسخه پژوهی
نسخه پژوهی
کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.، 3 جلد
شرح پدیدآور: به کوشش ابو الفضل حافظیان بابلی
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
فروست: انتشارات‌ کتابخانه‌، موزه‌ و مرکز اسناد و مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌؛ ۱۰۰
توضیح: جلد اول‌ این‌ کتاب‌ به‌صورت‌ مجله‌ منتشر شده‌ است‌.
کتابنامه.
مصور، نمونه.
اهدا کننده: ابوالفضل حافظیان بابلی
نسخه پژوهی
کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، تهران، ۱۳۸۵ش.، 3 جلد
شرح پدیدآور: به کوشش ابوالفضل حافظیان بابلی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
فروست: انتشارات‌ کتابخانه‌، موزه‌ و مرکز اسناد و مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌؛ ۱۰۰
توضیح: جلد اول‌ این‌ کتاب‌ به‌صورت‌ مجله‌ منتشر شده‌ است‌.
کتابنامه.
مصور، نمونه.