کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   هنرهای تزیینی   /   تحفة المحبین(در آیین خوشنویسی و لطایف معنوی آن)
تحفة المحبین(در آیین خوشنویسی و لطایف معنوی آن)
عنوان موازی: Tohfat Al - Mohebbin a gift for the lovers
زبان: فارسی
به کوشش: کرامت رعنا حسینی، استاد ایرج افشار
نویسنده: یعقوب سراج شیرازی
رده کنگره: ‎N‎K‎ ‎3‎6‎3‎3‎ ‎/‎ت‎3‎ ‎س‎4
تحفة المحبین(در آیین خوشنویسی و لطایف معنوی آن)
نشر نقطه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
شرح پدیدآور: تالیف یعقوب بن حسن سراج شیرازی؛به اشراف محمد تقی دانش پژوه؛به کوشش کرامت رعنا حسینی،ایرج افشار
اشراف: استاد محمدتقی دانش پژوه
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
شابک: ۹۶۴-۵۵۴۸-۳۴-۹
فروست: میراث‌ مکتوب‌؛۱۷:علوم‌ و فنون‌؛۸