کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   کلام و عقاید   /   رسائل فارسی جرجانی (رسائل کلامی تالیف حدود قرن نهم هجری)
رسائل فارسی جرجانی (رسائل کلامی تالیف حدود قرن نهم هجری)
زبان: فارسی
نویسنده: ضیاءالدین جرجانی
سرعنوان موضوعی: کلام شیعه امامیه > م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍‍ی‌ ت‍‍ا ق‍رن‌ ۱۴، شیعه امامیه > عقاید > متون قدیمی تا قرن14، نثر فارسی > قرن9ق.
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎2‎1‎0‎ ‎/‎ج‎4‎ ‎ر‎5
رسائل فارسی جرجانی (رسائل کلامی تالیف حدود قرن نهم هجری)
رسائل فارسی جرجانی (رسائل کلامی تالیف حدود قرن نهم هجری)
اهل قلم، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.
شرح پدیدآور: تالیف ضیاء الدین بن سدید الدین جرجانی؛تصحیح و تحقیق معصومه نورمحمدی
مصحح: معصومه نورمحمدی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
شابک: ۹۶۴-۵۵۶۸-۱۷-X
فروست: میراث مکتوب؛۴۴:علوم و معارف اسلامی؛۳۳ / سلسله انتشارات اهل قلم؛۲۹:معارف اسلامی؛۸
توضیح: کتابنامه:ص.۲۴۹ ـ ۲۵۲ ؛همچنین به صورت زیر نویس.
همچنین نگاه کنید
ضیاءالدین جرجانی ضیاءالدین جرجانی (نویسنده)
معصومه نورمحمدی معصومه نورمحمدی (مصحح)
اهل قلم اهل قلم (ناشر)
مرکز پژوهشی میراث مکتوب مرکز پژوهشی میراث مکتوب (ناشر)