کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   زبان و ادبیات فارسی   /   خرابات
خرابات
عنوان فرعی: در بیان حکمت،شجاعت،عفت و عدالت به پیروی از گلستان سعدی
زبان: فارسی
نویسنده: فقیر شیرازی
رده کنگره: ‎P‎I‎R‎ ‎7‎8‎1‎1‎/‎7‎ ‎/‎خ‎4
خرابات
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۷۷ش.
شرح پدیدآور: تالیف فقیر شیرازی؛با تصحیح و توضیحات منوچهر دانش پژوه
مصحح: منوچهر دانش پژوه
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
شابک: ۹۶۴۶۷۸۱-۰۱-۲
فروست: میراث مکتوب؛۵۵:زبان و ادبیات فارسی؛۱۲
توضیح: کتابنامه‌: ص‌. ۴۵۸ - ۴۵۵