کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ ایران   /   ظفرنامه خسروی
ظفرنامه خسروی
عنوان فرعی: شرح حکمروایی سید امیر نصالله بهادر سلطان بن حیدر(۱۲۷۷ ـ ۱۲۴۲ هـ.ق)در بخارا و سمرقند
زبان: فارسی
نویسنده: ناشناس
سرعنوان موضوعی: امیر نصرالله بهادر،1221؟ ـ 1277ق.، ایران > تاریخ > قاجاریان،١١٩٣-١٣٤٤ق.، سیاستمداران ایرانی
رده کنگره: ‎D‎S‎R‎ ‎1‎3‎2‎9‎ ‎/‎ظ‎7
ظفرنامه خسروی
ظفرنامه خسروی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
شرح پدیدآور: از مولفی ناشناخته؛به تصحیح و تحشیه منوچهر ستوده
با تعلیق: منوچهر ستوده
مصحح: منوچهر ستوده
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
شابک: ۹۶۴-۹۰۷۳۳-۴-۵
فروست: میراث مکتوب؛۵۳:میراث ماوراء النهر؛۳
همچنین نگاه کنید
منوچهر ستوده منوچهر ستوده (با تعلیق)
مرکز پژوهشی میراث مکتوب مرکز پژوهشی میراث مکتوب (ناشر)