کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ ایران   /   جواهر الاخبار
جواهر الاخبار
عنوان فرعی: بخش تاریخ ایران از قراقویونلو تا سال ۹۸۴ هـ.ق
عنوان موازی: Javaher -al-Axbar
عنوان قراردادی: [جواهر الاخبار. برگزیده‌]
زبان: فارسی
نویسنده: بوداق منشی قزوینی
سرعنوان موضوعی: ایران > تاریخ > آق قویونلو، 780- 908ق.، ایران > تاریخ > قره ق‍وی‍ون‍ل‍و، ق‌۸۷۳ - ۷۸۰
رده کنگره: ‎D‎S‎R‎ ‎1‎1‎3‎8‎ ‎/‎م‎8‎ ‎ج‎9‎0‎1‎2‎
جواهر الاخبار
جواهر الاخبار
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
شرح پدیدآور: تالیف بوداق منشی قزوینی؛مقدمه،تصحیح و تعلیقات محسن بهرام نژاد
با مقدمه: محسن بهرام نژاد
با تعلیق: محسن بهرام نژاد
مصحح: محسن بهرام نژاد
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
شابک: ۹۶۴-۶۷۸۱۳۵-۷
فروست: میراث‌ مکتوب‌؛ ۷۳:تاریخ‌ و جغرافیا؛۹
توضیح: کتابنامه‌: ص‌. [۳۱۵] - ۳۱۷ و همچنین‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌
همچنین نگاه کنید
بوداق منشی قزوینی بوداق منشی قزوینی (نویسنده)
محسن بهرام نژاد محسن بهرام نژاد (با مقدمه)
مرکز پژوهشی میراث مکتوب مرکز پژوهشی میراث مکتوب (ناشر)