کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ ایران   /   سفرنامه گوهر مقصود
سفرنامه گوهر مقصود
عنوان فرعی: خاطرات سیاسی و اجتماعی دوره استبداد صغیر
زبان: فارسی
نویسنده: مصطفی تهرانی
سرعنوان موضوعی: طهرانی‌، م‍ص‍طف‍ی‌، ۱۳۱۰ - ۱۲۳۸ > خاطرات، ایران > تاریخ > انقلاب مشروطه، ۱۳۲۴ - ۱۳۲۷ق‌.، ایران > تاریخ > قاجاریان،١١٩٣-١٣٤٤ق.
رده کنگره: ‎D‎S‎R‎ ‎1‎4‎5‎3‎ ‎/‎ط‎9‎ ‎آ‎3
سفرنامه گوهر مقصود
سفرنامه گوهر مقصود
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.
شرح پدیدآور: مصطفی تهرانی(میرخانی)؛به کوشش زهرا میرخانی
به کوشش: زهرا میرخانی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
شابک: ‎۹۶۴-۶۷۸۱-۶۹-۱
فروست: میراث‌ مکتوب‌؛ ۱۰۵: تاریخ‌ و جغرافیا؛۱۲
توضیح: کتابنامه‌: ص‌. [۴۴۳] - ۴۴۶؛ همچنین‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.