کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ آسیا   /   تذکره مقیم خانی (سیر تاریخی و فرهنگی و اجتماعی ماوراءالنهر در عهد شیبانیان و اشترخانیان)(۹۰۶ تا ۱۱۱۶ه. ق‌)
تذکره مقیم خانی (سیر تاریخی و فرهنگی و اجتماعی ماوراءالنهر در عهد شیبانیان و اشترخانیان)(۹۰۶ تا ۱۱۱۶ه. ق‌)
عنوان موازی: Tazkere -ye Moqimxani
زبان: فارسی
نویسنده: محمد یوسف منشی
سرعنوان موضوعی: ماوراءالنهر > تاریخ > ق‍رن‌ ۱۰ ت‍ا 12ق.، شیبانیان ماوراءالنهر، ۹۰۷ - ۱۰۰۸ق.، اشترخانیان ماوراءالنهر،‌۱۱۹۹ - ۱۰۰۷ق.
رده کنگره: ‎D‎S‎ ‎3‎2‎9‎/‎4‎ ‎/‎م‎8‎ ‎ت‎4
تذکره مقیم خانی (سیر تاریخی و فرهنگی و اجتماعی ماوراءالنهر در عهد شیبانیان و اشترخانیان)(۹۰۶ تا ۱۱۱۶ه. ق‌)
تذکره مقیم خانی (سیر تاریخی و فرهنگی و اجتماعی ماوراءالنهر در عهد شیبانیان و اشترخانیان)(۹۰۶ تا ۱۱۱۶ه. ق‌)
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.
شرح پدیدآور: محمد یوسف منشی؛مصحح فرشته صرافان
مصحح: فرشته صرافان
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
شابک: ‎۹۶۴-۶۷۸۱-۴۹-۷‬
فروست: میراث‌ مکتوب‌؛ ۸۶:ماورءالنهر؛۵
توضیح: مصور،نمونه.
کتابنامه‌: ص‌. [۳۵۳] - ۳۵۴؛ همچنین‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
همچنین نگاه کنید
محمد یوسف منشی محمد یوسف منشی (نویسنده)
فرشته صرافان فرشته صرافان (مصحح)
مرکز پژوهشی میراث مکتوب مرکز پژوهشی میراث مکتوب (ناشر)