کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   زبان و ادبیات فارسی   /   منشآت میبدی
منشآت میبدی
زبان: فارسی
نویسنده: حسین میبدی یزدی
رده کنگره: ‎P‎I‎R‎ ‎3‎9‎4‎7‎ ‎/‎م‎8‎ ‎م‎9
منشآت میبدی
منشآت میبدی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
شرح پدیدآور: تالیف قاضی حسین بن معین الدین میبدی،به کوشش نصرت الله فروهر
به کوشش: نصرت الله فروهر
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
شابک: ‎۹۶۴-۵۵۴۸-۶۳-۲
فروست: میراث‌ مکتوب‌؛ ۳۵: زبان‌ و ادبیات‌ فارسی؛‌۹
توضیح: نمونه.
کتابنامه‌: ص‌. [۳۲۵] - ۳۲۶
همچنین نگاه کنید
حسین میبدی یزدی حسین میبدی یزدی (نویسنده)
نصرت الله فروهر نصرت الله فروهر (به کوشش)
نشر نقطه نشر نقطه (ناشر)
مرکز پژوهشی میراث مکتوب مرکز پژوهشی میراث مکتوب (ناشر)