کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تفسیر   /   بخشی از تفسیری کهن به پارسی از مولفی‌ ناشناخته‌ (حدود قرن‌ چهارم‌ هجری‌)
بخشی از تفسیری کهن به پارسی از مولفی‌ ناشناخته‌ (حدود قرن‌ چهارم‌ هجری‌)
عنوان موازی: ‎Baxsi az tafsiri kohan be parsi
زبان: فارسی
نویسنده: ناشناس
سرعنوان موضوعی: تفاسیر اهل سنت > قرن4ق.، نثر فارسی
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎9‎2‎/‎9‎5‎ ‎/‎ب‎3
بخشی از تفسیری کهن به پارسی از مولفی‌ ناشناخته‌ (حدود قرن‌ چهارم‌ هجری‌)
بخشی از تفسیری کهن به پارسی از مولفی‌ ناشناخته‌ (حدود قرن‌ چهارم‌ هجری‌)
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.
شرح پدیدآور: تحقیق و تصحیح مرتضی آیة الله زاده شیرازی ‌؛ با مقدمه‌ و فهرست‌ برابرهای‌ قرآنی‌ فارسی‌ علی رواقی
محقق: مرتضی آیة الله زاده شیرازی
با مقدمه: علی رواقی
مصحح: مرتضی آیة الله زاده شیرازی
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
شابک: ۹۶۴-۵۶۰۳-۰۱-۳
فروست: میراث‌ مکتوب‌؛ ۱: زبان‌ و ادبیات‌ فارسی؛۴/نشر قبله‌؛۲۳
توضیح: کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌