کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   زبان و ادبیات فارسی   /   مجموعه آثار حسام الدین خویی
مجموعه آثار حسام الدین خویی
زبان: فارسی
نویسنده: حسام الدین خویی
سرعنوان موضوعی: حسام خ‍وی‍ی‌، ح‍س‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍م‍وم‍ن‌، ق‍رن‌ ق‌، شعر فارسی > قرن7ق.، نثر فارسی > قرن 7ق.
رده کنگره: ‎P‎I‎R‎ ‎5‎1‎7‎7‎ ‎/‎خ‎9‎ ‎م‎3‎
مجموعه آثار حسام الدین خویی
مجموعه آثار حسام الدین خویی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
شرح پدیدآور: تالیف‌ حسام‌الدین‌ حسن‌بن‌ عبدالمومنین‌ خویی‌؛ مقدمه‌، تصحیح‌ و تحقیق‌ صغری عباس زاده
مصحح: صغری عباس زاده
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
شابک: ۹۶۴-۶۷۸۱-۴۸-۹
فروست: میراث‌ مکتوب‌؛ ۸۵: زبان‌ و ادبیات‌ فارسی‌؛۲۴
توضیح: کتابنامه‌: ص‌. [۳۸۱] - ۳۸۵
نمونه.
همچنین نگاه کنید
حسام الدین خویی حسام الدین خویی (نویسنده)
صغری عباس زاده صغری عباس زاده (مصحح)
مرکز پژوهشی میراث مکتوب مرکز پژوهشی میراث مکتوب (ناشر)