کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   زبان و ادبیات فارسی   /   تاریخ ادبیات در ایران و در قلمرو زبان پارسی
تاریخ ادبیات در ایران و در قلمرو زبان پارسی
عنوان موازی: A history of Iranian literature of the Islamic era
زبان: فارسی
نویسنده: ذبیح الله صفا
سرعنوان موضوعی: ادبیات فارسی > تاریخ و نقد
رده کنگره: ‎P‎I‎R‎ ‎3‎3‎7‎4‎ ‎/‎ص‎7‎ ‎ت‎2‎
تاریخ ادبیات در ایران و در قلمرو زبان پارسی
تاریخ ادبیات در ایران و در قلمرو زبان پارسی
فردوس، چاپ 13م، تهران، ۱۳۷۲ش.، 8 جلد
شرح پدیدآور: تالیف ذبیح الله صفا
قطع: وزيرى
نوع جلد: سلفون سخت
توضیح: این‌ کتاب‌ قبلا تحت‌ عنوان‌ "تاریخ‌ ادبیات‌ در ایران‌" توسط ناشرین‌ مختلف‌ منتشر شده‌ است‌.
جلد سوم‌ ۱۳۷۳ و جلد چهارم‌ (چاپ‌ هفتم‌ ۱۳۷۰) توسط انتشارات‌ فردوس‌؛ نشر ندا
آثار مرتبط
۱. تاریخ ادبیات ایران (مختصر با عنوان)
گردآورنده: محمد ترابی
فردوس، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۸ش.، 2 جلد
همچنین نگاه کنید
ذبیح الله صفا ذبیح الله صفا (نویسنده)
فردوس فردوس (ناشر)
نشر همکلاسی نشر همکلاسی (ناشر)