کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   زبان و ادبیات فارسی   /   تذکره منتخب اللطایف
تذکره منتخب اللطایف
زبان: فارسی
نویسنده: رحم علیخان ایمان
سرعنوان موضوعی: شاعران ایرانی
رده کنگره: ‎P‎I‎R‎ ‎3‎5‎4‎3‎ ‎/‎الف‎9‎ ‎ت‎4‎
تذکره منتخب اللطایف
تذکره منتخب اللطایف
تابان (چاپخانه)، چاپ اول، تهران، ۱۳۴۹ش.
شرح پدیدآور: تالیف رحم علیخان ایمان؛ با مقدمه تارا چند؛ باهتمام محمدرضا جلالی نائینی و امیر حسن عابدی
با مقدمه: تارا چند
به کوشش: محمد رضا جلالی نائینی و امیرحسین عابدی
قطع: وزيرى
نوع جلد: سلفون سخت
همچنین نگاه کنید
رحم علیخان ایمان رحم علیخان ایمان (نویسنده)
تارا چند تارا چند (با مقدمه)
محمد رضا جلالی نائینی محمد رضا جلالی نائینی (به کوشش)
امیرحسین عابدی امیرحسین عابدی (به کوشش)
تابان (چاپخانه) تابان (چاپخانه) (ناشر)