کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ ایران   /   اسناد و نامه های امیرکبیر(و داستانهای تاریخی او)
اسناد و نامه های امیرکبیر(و داستانهای تاریخی او)
زبان: فارسی
نویسنده: سید علی آل داوود
سرعنوان موضوعی: امیرک‍ب‍ی‍ر، ت‍ق‍ی‌، ۱۲۲۰؟ - ۱۲۶۸ق‌. > اسناد و مدارک، امیرک‍ب‍ی‍ر، ت‍ق‍ی‌، ۱۲۲۰؟ - ۱۲۶۸ق‌. > سرگذشتنامه، امیرک‍ب‍ی‍ر، ت‍ق‍ی‌، ۱۲۲۰؟ - ۱۲۶۸ق‌. > نامه ها، ایران > تاریخ > قاجاریان،١١٩٣-١٣٤٤ق. > اسناد و مدارک، نامه نگاری سیاسی > ایران > قرن13ق.
رده کنگره: ‎D‎S‎R‎ ‎1‎3‎8‎3‎ ‎/‎آ‎7‎ ‎الف‎5
اسناد و نامه های امیرکبیر(و داستانهای تاریخی او)
اسناد و نامه های امیرکبیر(و داستانهای تاریخی او)
سازمان اسناد ملی ایران،پژوهشکده اسناد، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
شرح پدیدآور: نگارش و تدوین سید علی آل داود
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
توضیح: کتابنامه‌: ص‌. [۳۳۹] - ۳۴۱؛ همچنین‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
مصور (بخشی‌ رنگی‌)، نمونه‌.