کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ ایران   /   رستم التواریخ
رستم التواریخ
عنوان فرعی: از روی‌ نسخه‌ موجود در کتابخانه‌ آثار فرهنگی‌ ایالت‌ پروس‌ آلمان‌ بخط مولف‌
زبان: فارسی
نویسنده: محمد هاشم آصف
سرعنوان موضوعی: ایران > تاریخ > صفوی‍‍ان‌، ۹۰۷ - ۱۱۴۸ق‌، ایران > تاریخ > قاجاریان،١١٩٣-١٣٤٤ق.، ایران > اوضاع اجتماعی، ایران > تاریخ > افشاریان، ق‌۱۲۱۸ - ۱۱۴۸، ایران > تاریخ > زندی‍ان‌، ق‌۱۲۰۹ - ۱۱۶۳
رده کنگره: ‎D‎S‎R‎ ‎1‎2‎4‎2‎ ‎/‎ر‎5‎ ‎ر‎5
رستم التواریخ
رستم التواریخ
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۲ش.
شرح پدیدآور: محمد هاشم آصف(رستم الحکما)؛تصحیح‌، تشحیه‌ و توضیحات‌ و تنظیم‌ فهرست‌های‌ متعدد از محمد مشیری
با تعلیق: محمد مشیری
مصحح: محمد مشیری
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
توضیح: کتابنامه.
همچنین نگاه کنید
محمد هاشم آصف محمد هاشم آصف (نویسنده)
محمد مشیری محمد مشیری (با تعلیق)
امیرکبیر امیرکبیر (ناشر)