کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   زبان و ادبیات فارسی   /   می و مینا
می و مینا
عنوان فرعی: سیری در زندگی و آثار حکیم عمر خیام نیشابوری
عنوان موازی: May o Mina (win and wineglass) collected articles on life and works of omar khayyam
زبان: فارسی
گردآورنده: علی دهباشی
رده کنگره: ‎P‎I‎R‎ ‎4‎6‎3‎5‎ ‎/‎م‎9‎ ‎د‎9
می و مینا
هنر سرای گویا، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.
شرح پدیدآور: بکوشش علی دهباشی
قطع: وزيرى
نوع جلد: سلفون سخت
توضیح: جدول.
کتابنامه‌: [۹۲۹] - ۹۳۶؛ همچنین‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌
اهدا کننده: علی دهباشی
همچنین نگاه کنید
علی دهباشی علی دهباشی (گردآورنده)
عمر خیام عمر خیام
هنر سرای گویا هنر سرای گویا (ناشر)