کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تراجم   /   افسانه خوان عرفان
افسانه خوان عرفان
عنوان فرعی: نگاهی به اندیشه، آثار و افکار پرفسور آنه ماری شیمل
زبان: فارسی
به کوشش: حسین خندق آبادی
سرعنوان موضوعی: شیمل، آنه ماری، ۱۹۲۲ - م‌.‎ > س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌، شیمل، آنه ماری، ۱۹۲۲ - م‌.‎ > ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ ع‍رف‍ان‌، اسلام شناسان > س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌، ایرانشناسان > س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎5‎7‎/‎5‎ ‎/‎ش‎9‎ ‎خ‎9
افسانه خوان عرفان
افسانه خوان عرفان
موسسه توسعه دانش و پژوهش ایران، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.
شرح پدیدآور: به کوشش حسین خندق آبادی
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
شابک: ۹۶۴-۹۳۹۵۱-۷-۲
توضیح: مصور.
کتابنامه.