کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   زبان و ادبیات فارسی   /   برگزیده منطق الطیر عطار
برگزیده منطق الطیر عطار
زبان: فارسی
رده کنگره: ‎P‎I‎R‎ ‎5‎0‎4‎9‎ ‎/‎آ‎1‎9
منطق الطیر عطار
انتشارات زوار، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.
شرح پدیدآور: فاطمه صنعتی نیا؛کامل احمد نژاد
مصحح: فاطمه صنعتی نیا و کامل احمدنژاد
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
توضیح: کتابنامه‌: ص‌. ۱۷۰ - ۱۶۹.
چاپ‌ دوم‌: ۱۳۷۴؛ بها: ۵۵۰۰ ریال‌
عنوان‌ روی‌ جلد: تلخیص‌ و توضیح‌ منطق‌ الطیر عطار.
اهدا کننده: سید محمد طباطبائی یزدی
آثار مرتبط
منطق الطیر عطار ۱. منطق الطیر عطار (منتخب برای)
سرشناسه: محمد بن ابراهیم عطار
نویسنده: فریدالدین عطار
• منطق الطیر (نسخه برگردان)، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، ۱۳۷۳ش.، اشراف: نصر الله پور جوادی، با مقدمه: نصر الله پور جوادی و آنجلو مکیله پیه مونتسه، خطاط: نصیربن حسن مکی
• منطق الطیر، انتشارات سخن، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۸۴ش.، با مقدمه: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، با تعلیق: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، مصحح: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
• منطق الطیر(مقامات الطیور)، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ هفتم، تهران، ۱۳۷۰ش.، مصحح: سید صادق گوهرین
همچنین نگاه کنید
فاطمه صنعتی نیا فاطمه صنعتی نیا (مصحح)
کامل احمدنژاد کامل احمدنژاد (مصحح)
انتشارات زوار انتشارات زوار (ناشر)
سید محمد طباطبائی یزدی سید محمد طباطبائی یزدی (اهدا کننده)