کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تراجم   /   سخنگوی شرق و غرب
سخنگوی شرق و غرب
عنوان فرعی: مجموعه مقالات بزرگداشت پرفسور توشیهیکو ایزوتسو
زبان: فارسی
به کوشش: شهرام یوسفی فر
سرعنوان موضوعی: ایزوت‍س‍و، ت‍وش‍ی‍ه‍ی‍ک‍و‎ > ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا، اسلام‌ش‍ن‍اس‍ان‌ ژاپ‍ن‍ی‌
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎5‎7‎/‎5‎ ‎/‎الف‎9‎ ‎ه‎8
سخنگوی شرق و غرب
سخنگوی شرق و غرب
انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.
شرح پدیدآور: به کوشش شهرام یوسفی فر
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
تنالگان: برگزارکنندگان‌ موسسه‌ تحقیقات‌ و توسعه‌ علوم‌ انسانی‌
توضیح: کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌