کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   آموزش و پرورش   /   مدارس نظامیه و تاثیرات علمی و اجتماعی آن
مدارس نظامیه و تاثیرات علمی و اجتماعی آن
زبان: فارسی
نویسنده: نورالله کسائی
سرعنوان موضوعی: مدرس‍ه‌ه‍ای‌ ن‍ظام‍ی‍ه‌، آموزش و پرورش > ایران > تاریخ، دانشگاه ها و مدارس عالی > تهران
رده کنگره: ‎L‎G‎ ‎2‎9‎1‎ ‎/‎ن‎6‎ ‎ک‎5‎
مدارس نظامیه و تاثیرات علمی و اجتماعی آن
مدارس نظامیه و تاثیرات علمی و اجتماعی آن
امیرکبیر، چاپ سوم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۷۴ش.
شرح پدیدآور: تالیف نورالله کسائی
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
توضیح: کتابنامه‌: ص‌. [۳۲۴]، ۳۴۷.
چاپ‌ اول‌: دانشگاه‌ تهران‌، ۱۳۵۸.
مصور.
همچنین نگاه کنید
نورالله کسائی نورالله کسائی (نویسنده)
امیرکبیر امیرکبیر (ناشر)