کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ ایران   /   تکملة الاخبار(تاریخ صفوی از آغاز تا 978هجی قمری)
تکملة الاخبار(تاریخ صفوی از آغاز تا 978هجی قمری)
زبان: فارسی
نویسنده: عبدی بیگ شیرازی
سرعنوان موضوعی: ایران > تاریخ > صفوی‍‍ان‌، ۹۰۷ - ۱۱۴۸ق‌
رده کنگره: ‎D‎S‎R‎ ‎1‎2‎0‎6‎ ‎/‎ن‎9‎ ‎ت‎7
تکملة الاخبار(تاریخ صفوی از آغاز تا 978هجی قمری)
تکملة الاخبار(تاریخ صفوی از آغاز تا 978هجی قمری)
نشر نی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.
شرح پدیدآور: تصنیف عبدی بیگ شیرازی(نویدی)؛ با مقدمه، تصحیح و تعلیقات عبدالحسین نوایی
با مقدمه: دکتر عبدالحسین نوائی
با تعلیق: دکتر عبدالحسین نوائی
مصحح: دکتر عبدالحسین نوائی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
همچنین نگاه کنید
عبدی بیگ شیرازی عبدی بیگ شیرازی (نویسنده)
دکتر عبدالحسین نوائی دکتر عبدالحسین نوائی (با مقدمه)
نشر نی نشر نی (ناشر)