کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   زبان و ادبیات فارسی   /   کارنامه دکتر معین
کارنامه دکتر معین
زبان: فارسی
گردآورنده: عبدالله نصری
سرعنوان موضوعی: معین‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۵۰ - ۱۲۹۱ > ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
رده کنگره: ‎P‎I‎R‎ ‎2‎6‎7‎3‎ ‎/‎ک‎6‎ ‎ن‎6
کارنامه دکتر معین
کارنامه دکتر معین
امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۵ش.
شرح پدیدآور: عبدالله نصری
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
شابک: ‎۹۶۴-۰۰-۰۲۱۸-۶‬
توضیح: کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
مصور، نمونه‌.
چاپ اول:۱۳۶۴
همچنین نگاه کنید
عبدالله نصری عبدالله نصری (گردآورنده)
امیرکبیر امیرکبیر (ناشر)