کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ ایران   /   تذکره شاه طهماسب
تذکره شاه طهماسب
عنوان موازی: ‎Biography of shah Tahmasb
زبان: فارسی
نویسنده: طهماسب صفوی
سرعنوان موضوعی: طهماسب ص‍ف‍وی‌ اول‌، ش‍اه‌ ای‍ران‌، ۹۸۴ - ۹۱۹ق‌.، ایران > تاریخ > صفوی‍‍ان‌، ۹۰۷ - ۱۱۴۸ق‌
رده کنگره: ‎D‎S‎R‎ ‎1‎2‎0‎6‎ ‎/‎ط‎9‎ ‎ت‎4
تذکره شاه طهماسب
تذکره شاه طهماسب
مطبوعات دینی، چاپ اول، قم، ۱۳۸۳ش.
شرح پدیدآور: به قلم شاه طهماسب؛ تصحیح کریم فیضی
مصحح: کریم فیضی
قطع: رقعى
نوع جلد: شومیز
شابک: ‎۹۶۴-۵۹۹۰-۹۰-۴
توضیح: کتابنامه‌: ص‌. [۱۸۶] - ۱۸۸؛همچنین‌ به‌ صورت‌ زیرنویس‌.
چاپ‌ قبلی‌: شرق‌، ۱۳۶۳
همچنین نگاه کنید
طهماسب صفوی طهماسب صفوی (نویسنده)
کریم فیضی کریم فیضی (مصحح)
مطبوعات دینی مطبوعات دینی (ناشر)