کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ ایران   /   القاب رجال دوره قاجار
القاب رجال دوره قاجار
زبان: فارسی
نویسنده: کریم سلیمانی
سرعنوان موضوعی: سیاستمداران ایرانی > قرن 13ق.، ایران > تاریخ > قاجاریان،١١٩٣-١٣٤٤ق.
رده کنگره: ‎D‎S‎R‎ ‎1‎3‎1‎5‎ ‎/‎الف‎6‎ ‎س‎8
القاب رجال دوره قاجار
القاب رجال دوره قاجار
نشر نی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
شرح پدیدآور: کریم سلیمانی؛ با مقدمه ایرج افشار
با مقدمه: استاد ایرج افشار
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
شابک: ۹۶۴-۳۱۲-۴۸۴-۳
توضیح: کتابنامه‌: ص‌. ۲۲۴؛ همچنین‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
جدول.
همچنین نگاه کنید
کریم سلیمانی کریم سلیمانی (نویسنده)
استاد ایرج افشار استاد ایرج افشار (با مقدمه)
نشر نی نشر نی (ناشر)