کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ ایران   /   نصف جهان فی التعریف اصفهان
نصف جهان فی التعریف اصفهان
زبان: فارسی
نویسنده: محمدمهدی ارباب اصفهانی
سرعنوان موضوعی: اصفهان > آثار تاریخی، اصفهان > تاریخ
رده کنگره: ‎D‎S‎R‎ ‎2‎0‎7‎3‎ ‎/‎ص‎7‎6‎ ‎الف‎4‎
نصف جهان فی التعریف اصفهان
نصف جهان فی التعریف اصفهان
امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۸ش.
شرح پدیدآور: تالیف محمدمهدی بن محمدرضا الاصفهانی؛ بتصحیح و تحشیه منوچهر ستوده
مصحح: منوچهر ستوده
قطع: رقعى
نوع جلد: مقوایی
توضیح: چاپ‌ اول‌: ۱۳۴۰
کتابنامه:ص.۳۷۳
همچنین نگاه کنید
محمدمهدی ارباب اصفهانی محمدمهدی ارباب اصفهانی (نویسنده)
منوچهر ستوده منوچهر ستوده (مصحح)
امیرکبیر امیرکبیر (ناشر)