کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   حدیث و علم الحدیث   /   قانون الموضوعات و الضعفاء
قانون الموضوعات و الضعفاء
زبان: عربی
نویسنده: محمد طاهر هندی
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎1‎0‎8‎/‎5‎ ‎/‎ت‎4‎ ‎ف‎2
تذکرة الموضوعات و فی ذیلها قانون الموضوعات و الضعفاء
دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۱۳۹۹ق.
شرح پدیدآور: لمحمد طاهر الفتنی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
همچنین نگاه کنید
محمد طاهر هندی محمد طاهر هندی (نویسنده)
دار احیاء التراث العربی دار احیاء التراث العربی (ناشر)