کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   زبان و ادبیات فارسی   /   مختصری در شناخت علم عروض و قافیه
مختصری در شناخت علم عروض و قافیه
زبان: فارسی
نویسنده: جلیل مسگرنژاد
رده کنگره: ‎P‎I‎R‎ ‎3‎5‎5‎8‎ ‎/‎م‎3‎ ‎م‎5
مختصری در شناخت علم عروض و قافیه
دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.
شرح پدیدآور: جلیل مسگرنژاد
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
فروست: انتشارات‌ دانشگاه‌ علامه‌ طباطبائی‌؛۵۵
توضیح: جدول.
کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
همچنین نگاه کنید
جلیل مسگرنژاد جلیل مسگرنژاد (نویسنده)
دانشگاه علامه طباطبایی دانشگاه علامه طباطبایی (ناشر)