کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   سرگذشتنامه‌های جمعی   /   نادره کاران (سوگنامه ناموران فرهنگی و ادبی)(۱۳۸۱ - ۱۳۰۴ش‌)
نادره کاران (سوگنامه ناموران فرهنگی و ادبی)(۱۳۸۱ - ۱۳۰۴ش‌)
زبان: فارسی
نویسنده: استاد ایرج افشار
سرعنوان موضوعی: ایرانشناسان > س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
رده کنگره: ‎C‎T‎ ‎1‎8‎8‎6‎ ‎/‎الف‎7‎ ‎ن‎2
نادره کاران (سوگنامه ناموران فرهنگی و ادبی)(۱۳۸۱ - ۱۳۰۴ش‌)
نادره کاران (سوگنامه ناموران فرهنگی و ادبی)(۱۳۸۱ - ۱۳۰۴ش‌)
نشر قطره، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.
شرح پدیدآور: ایرج افشار؛ به کوشش محمود نیکویه
به کوشش: محمود نیکویه
قطع: وزيرى
نوع جلد: سخت
شابک: ۹۶۴-۳۴۱-۲۷۴-۱
فروست: نشرقطره‌؛ ۳۸۷. هنر و ادبیات‌ ایران‌؛۸۲
توضیح: کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
نمونه.
همچنین نگاه کنید
استاد ایرج افشار استاد ایرج افشار (نویسنده)
محمود نیکویه محمود نیکویه (به کوشش)
نشر قطره نشر قطره (ناشر)