کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تفسیر   /   سعد السعود للنفوس
سعد السعود للنفوس
عنوان فرعی: منضود من کتب وقف علی بن موسی بن طاووس
زبان: عربی
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎9‎2‎/‎9‎5‎ ‎/‎س‎6‎ ‎الف‎2
سعد السعود للنفوس
دلیل ما، چاپ اول، قم، ۱۳۷۹ش.
شرح پدیدآور: تحقیق فارس تبریزیان الحسون
محقق: شیخ فارس تبریزیان الحسون
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
شابک: ۹۶۴-۷۰۰۷-۱۷۵
توضیح: نمونه.
کتابنامه:ص.۶۰۵ ـ ۷۰۹،همچنین به صورت زیر نویس.
اهدا کننده: شیخ فارس تبریزیان الحسون