کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   زبان و ادبیات فارسی   /   کتابنمای ایران
کتابنمای ایران
عنوان فرعی: مجموعه مقالات
زبان: فارسی
نویسنده: چنگیز پهلوان
سرعنوان موضوعی: مقاله های فارسی > قرن14 > مجموعه ها
رده کنگره: ‎P‎I‎R‎ ‎4‎2‎8‎7‎ ‎/‎پ‎9
کتابنمای ایران
کتابنمای ایران
نشر نو، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۶ش.
شرح پدیدآور: گردآوری چنگیز پهلوان
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
توضیح: مصور (بخشی‌ رنگی‌)، جدول‌، نمونه‌ (عکسی‌).
کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
همچنین نگاه کنید
چنگیز پهلوان چنگیز پهلوان (نویسنده)
نشر نو نشر نو (ناشر)