کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   کلیات اسلام   /   هزار و پانصد یادداشت
هزار و پانصد یادداشت
عنوان فرعی: در مباحث لغوی و ادبی و تایخی و کلامی و تاریخ علوم در اسلام
زبان: فارسی
گردآورنده: دکتر مهدی محقق
سرعنوان موضوعی: اسلام > بررسی و شناخت > م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا، ایرانشناسی > م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا، فرهنگ اسلامی > م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎7‎ ‎/‎م‎3‎6‎ ‎ه‎4
هزار و پانصد یادداشت
هزار و پانصد یادداشت
دانشگاه تهران،مؤسسه مطالعات اسلامی، تهران، ۱۳۷۸ش.
شرح پدیدآور: گردآورنده مهدی محقق
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
شابک: ‎۹۶۴-۵۵۵۲-۱۱-۷
فروست: سلسله‌ دانش‌ ایرانی‌؛ ۴۵ = ۷‎Wisdom of Persian؛xxxx‬
توضیح: کتابنامه‌: ص‌. ۴۵۵ - ۴۱۵