کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   زبان و ادبیات فارسی   /   پیغمبر دزدان
پیغمبر دزدان
عنوان برابر: پیغمبر دزدان،محیط اجتماعی‌ و آثار او
زبان: فارسی
نویسنده: محمد حسن زیدآبادی
رده کنگره: ‎P‎I‎R‎ ‎6‎9‎3‎4‎ ‎/‎پ‎9
پیغمبر دزدان
پیغمبر دزدان
مؤسسه انتشارات نگاه، چاپ نهم، تهران، ۱۳۴۶ش.
شرح پدیدآور: تصحیح مقدمه و حواشی باستانی پاریزی
با مقدمه: دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
با تعلیق: دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
مصحح: دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
قطع: رقعى
نوع جلد: شومیز
توضیح: نقشه‌، نمونه‌، عکس‌.
چاپ‌ اول‌، ۱۳۲۴، کرمان‌؛ دوم‌، ۱۳۲۹، کوهی‌؛ سوم‌، ۱۳۴۳، اندیشه‌؛ چهارم‌، ۱۳۴۵ تا هفتم‌ ۱۳۵۷، امیرکبیر؛ هشتم‌، ۱۳۶۳، راه‌ نو.
کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.