کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   زبان و ادبیات فارسی   /   مجموعه رسائل خطی فارسی
مجموعه رسائل خطی فارسی
زبان: فارسی
رده کنگره: ‎P‎I‎R‎ ‎4‎0‎0‎3‎ ‎/‎م‎3‎ ‎م‎2
مجموعه رسائل خطی فارسی
آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، مشهد، ۱۳۶۸ش.، 6 جلد
شرح پدیدآور: زیر نظر نجیب مایل هروی
اشراف: نجیب مایل هروی
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
تنالگان: گروه تصحیح متون معارف اسلامی
توضیح: کتابنامه.