کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ ایران   /   حوزه نجف و فلسفه تجدد در ایران
حوزه نجف و فلسفه تجدد در ایران
زبان: فارسی
نویسنده: موسی نجفی
سرعنوان موضوعی: تجدد > ایران، ایران > تاریخ > قاجاریان،١١٩٣-١٣٤٤ق.، ایران > اوضاع اجتماعی > قرن 13
رده کنگره: ‎D‎S‎R‎ ‎1‎3‎1‎5‎ ‎/‎ن‎3‎ ‎ت‎3 , ‎D‎S‎R‎ ‎1‎3‎1‎5‎ ‎/‎ت‎3‎ ‎ن‎3
المطبوع من الكتاب:
حوزه نجف و فلسفه تجدد در ایران
موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.، 2 جلد
شرح پدیدآور: موسی نجفی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
شابک: ‎۹۶۴-۷۳۲۹-۰۸-۳
تنالگان: [برای‌] مرکز نشر آثار، پژوهشگاه‌ فرهنگ‌ و اندیشه‌ اسلامی‌
فروست: غرب‌شناسی‌، غرب‌ستیزی‌، غربگرایی‌ ایرانیان‌؛ ۵. غرب‌شناسی‌؛۳:پژوهشگاه‌ فرهنگ‌ و اندیشه‌ اسلامی‌؛۵۷
توضیح: کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
تصویر،نمونه.
حوزه نجف و فلسفه تجدد در ایران
حوزه نجف و فلسفه تجدد در ایران
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۷ش.، 2 جلد
شرح پدیدآور: موسی نجفی
قطع: وزيرى
نوع جلد: سخت
فروست: غرب‌شناسی‌؛۳
توضیح: کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
تصویر،نمونه.