کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تراجم   /   یادنامه شیخ طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن طوسی
یادنامه شیخ طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن طوسی
عنوان فرعی: شامل پیامهای مراکز علمی تحقیقات و سخنرانیهای فارسی و انگلیسی و آلمانی کنگره هزاره شیخ طوسی مورخ ۲۸/۱۲/‎۱۳۴۸.
زبان: عربی، فارسی
به کوشش: محمد واعظ زاده خراسانی
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎5‎5‎/‎3‎ ‎/‎ک‎9‎ ‎ط‎9
یادنامه شیخ طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن طوسی
دانشگاه مشهد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، چاپ اول، مشهد، ۱۳۵۱ش.، 3 جلد
شرح پدیدآور: به کوشش محمد واعظ زاده خراسانی
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
فروست: انتشارات دانشکده الهیات و معارف اسلامی مشهد؛ ۳،۶
توضیح: کتابنامه.