کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   زبان و ادبیات فارسی   /   واژه نامه بوربسه
واژه نامه بوربسه
زبان: فارسی
گردآورنده: جذوه
سرعنوان موضوعی: فارسی > گویشها، فارسی > واژه نامه ها، فارسی > گویشها > مازندرانی
رده کنگره: ‎P‎I‎R‎ ‎3‎2‎6‎9‎ ‎/‎ج‎4‎ ‎م‎2‎3
واژه نامه بوربسه
واژه نامه بوربسه
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، ۱۳۷۷ش.
شرح پدیدآور: گردآوری جذوه؛ به کوشش ایرج افشار
به کوشش: استاد ایرج افشار
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
توضیح: ضمیمه شماره ۵ نامه فرهنگستان
همچنین نگاه کنید
جذوه جذوه (گردآورنده)
استاد ایرج افشار استاد ایرج افشار (به کوشش)
فرهنگستان زبان و ادب فارسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی (ناشر)