کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   زبان و ادبیات فارسی   /   واژه نامه هم زبانان
واژه نامه هم زبانان
زبان: فارسی
نویسنده: محمد آصف فکرت
سرعنوان موضوعی: فارسی > واژه نامه ها > فارسی دری
رده کنگره: ‎P‎I‎R‎ ‎3‎0‎8‎6‎ ‎/‎ف‎2‎ ‎ف‎8‎
واژه نامه هم زبانان
واژه نامه هم زبانان
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
شرح پدیدآور: محمد آصف فکرت
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
توضیح: ضمیمه شماره ۴ نامه فرهنگستان
همچنین نگاه کنید
محمد آصف فکرت محمد آصف فکرت (نویسنده)
فرهنگستان زبان و ادب فارسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی (ناشر)