کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   زبان و ادبیات فارسی   /   معانی و بیان
معانی و بیان
عنوان فرعی: تقریرات استاد بدیع الزمان فروزانفر
زبان: فارسی
گردآورنده: دکتر سید محمد دبیر سیاقی قزوینی
تقریر درس: استاد بدیع الزمان فروزانفر
سرعنوان موضوعی: معانی و بیان
رده کنگره: ‎P‎I‎R‎ ‎3‎3‎5‎6‎ ‎/‎ف‎4‎ ‎م‎6‎
معانی و بیان
معانی و بیان
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
شرح پدیدآور: سید محمد دبیر سیاقی
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
توضیح: ضمیمه شماره۳ نامه فرهنگستان