کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   کتابشناسی و کتابداری، کتاب، کتابت، صنعت و تجارت کتاب   /   فهرست نسخه های خطی فارسی انستیتوی غالب،دهلی نو
فهرست نسخه های خطی فارسی انستیتوی غالب،دهلی نو
زبان: فارسی
نویسنده: توفیق هاشم پور سبحانی
سرعنوان موضوعی: نسخه های خطی > هند
رده کنگره: ‎Z‎ ‎3‎2‎0‎5‎ ‎/‎ه‎9‎ ‎س‎2‎1
فهرست نسخه های خطی فارسی انستیتوی غالب،دهلی نو
فهرست نسخه های خطی فارسی انستیتوی غالب،دهلی نو
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.
شرح پدیدآور: توفیق هـ سبحانی
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
توضیح: ضمیمه شماره ۲ نامه فرهنگستان
همچنین نگاه کنید
توفیق هاشم پور سبحانی توفیق هاشم پور سبحانی (نویسنده)
فرهنگستان زبان و ادب فارسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی (ناشر)